General Data Protection Regulation

GPDR: informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De nieuwe Europese privacywet is in werking sinds 25 mei 2018. Ook mijn praktijk moet daaraan voldoen. Dat betekent dat ik aan alle cliënten moet meedelen hoe ik met hun persoonsgegevens omga en waar ik toestemming voor nodig heb.

Graag heb ik uw toestemming (mondeling) voor de volgende gegevens:

Persoonlijke gegevens: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboorte datum. Deze gegevens heb ik nodig om met u contact op te nemen (via e-mail en/of sms) in het kader van behandelingen en afspraken en het eventueel versturen van een factuur per e-mail/post.

Medische gegevens: daarbij gaat het om gegevens die te maken hebben met uw klacht, zoals het verloop ervan, maar ook uw algemene welbevinden of uw medische voorgeschiedenis. Deze gegevens zijn alleen bedoeld voor de behandelingen die ik geef in mijn praktijken. Ik verstrek ze uitsluitend aan derden als dit in het belang is van de behandeling en met uw toestemming.

Als u wil weten welke gegevens ik van u persoonlijk heb opgelagen kan u dat schriftelijk aanvragen. Als u vindt dat de opgeslagen gegevens niet correct zijn kan u steeds schriftelijk vragen de gegevens aan te passen. Tevens kan u bij mij bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk. Ook kan u schriftelijk vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.