Wat houdt de test in

Wat houdt de ESP-gezondheidstest in?

Wat houdt de test in?


De ESP-gezondheidstest is een dynamisch onderzoek dat het geheel van invloeden op de genexpressie weergeeft en aldus een idee geeft over de stofwisseling in het lichaam. Het geeft aan welke invloeden op een welbepaald moment een impact hebben op de genexpressie (voeding, stress, toxische belasting, pathogenen, stralingsvelden,…), waar de genexpressie het meest verstoord wordt (en dus het meeste afwijkt van zijn maximaal gunstige potentie), alsook welke mogelijkheden er zijn om de genexpressie terug zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Het onderzoek levert informatie over het verloop van scheikundige en fysiologische processen die een invloed hebben op zowel de werking van cellen en organen, de fysieke structuur, de emotionele reacties, alsook het mentale welzijn.
 
Ieder persoon is uniek in zijn klachten, zijn voorgeschiedenis, het ontstaansmechanisme van zijn ziekte en zijn reactie op bepaalde therapieën.
De ESP-gezondheidstest biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het unieke verhaal van de patiënt(e)/klant. Het onderzoek geeft weer welk aspect in het leven van de patiënt(e)/klant bijdraagt tot zijn/haar huidige gezondheidstoestand of hoe hij/zij die ervaart. Het onderzoek levert informatie die bijdraagt tot de holistische benadering van de patiënt(e)/klant en zijn/haar lichamelijke, emotionele en mentale gesteldheid.
Er wordt tevens een therapievoorstel gedaan op maat van de patiënt(e)/klant om de gevonden stoornissen die aan de basis liggen van de klachten en/of ziekte effectief te kunnen bijsturen.


Doel van de ESP-gezondheidstest?


De ESP-gezondheidstest biedt de arts/therapeut(e) de mogelijkheid om op een snelle en goedkope manier:
de gezondheidstoestand van de patiënt(e)/klant op een effectievere manier te analyseren en • evalueren de oorzaak van de klachten/ziekte op te sporen• een zo effectief mogelijke behandeling in te stellen die niet louter de symptomen bestrijdt• om de patiënt(e)/klant zo adequaat mogelijk te informeren en inzicht te geven in zijn/haar • gezondheidstoestand de ESP-gezondheidstest is zowel curatief en preventief inzetbaar• 

 

Hoe gebeurt de ESP-gezondheidstest?


De ESP-gezondheidstest is een niet-invasief onderzoek en wordt uitgevoerd m.b.v. een speciaal ontwikkelde digitale fingerprint meetmethode nl. de Epigenetic Scan Profliler (ESP). 

De Epigenetic Scan Profiler maakt gebruik van een gecombineerde meettechnologie. Naast een fysiologische test die informatie levert over het celmilieu, wordt tevens het energetisch  communicatiesysteem (biofotonen en scalaire golven) en de graad van coherentie in het lichaam in kaart gebracht. Het geheel aan informatie geeft biofeedback over de genexpressie, de  eiwitsynthese en de stofwisselingsactiviteit in het lichaam.